268

V Rooseveltovej nemocnici chýbajú sestry

Na Slovensku dnes chýbajú tisícky sestier. Nedostatok je ich aj v banskobystrickej nemocnici. V súčasnosti ich pracuje v Rooseveltovej nemocnici 770. Aby bol stav vyhovujúci, potrebovala by ich ešte aspoň 40.