Veľké množstvo snehu na strechách budov ohrozuje ničnetušiacich ľudí. Zaujímalo nás, kto je za jeho odpratávanie zodpovedný.