Dokážeme vám ušiť reklamu na mieru tak, aby ste prostredníctvom našej televízie prehovorili presne k tým ľuďom, ktorým sa chcete prihovoriť a zariadime, aby ste sa im prihovorili spôsobom, ktorý ocenia.

Na našej palete reklamných služieb nájdete spoty, sponzoring relácií, reklamné rozhovory, telenákup – všetko individuálne pripravené a vyladené pre váš biznis.

Reklamné spoty vám nielen odvysielame, ale aj v špičkovej kvalite vyrobíme.

Pre viac informácií sme vám kedykoľvek k dispozícii na e-mailovej adrese riaditel@tvhronka.sk.