Cenník reklamy televízie  TV HRONKA

Banská Bystrica

platný od 01.01.2024

Cena za vysielanie reklamných spotov a oznamov bez DPH

REKLAMNÝ SPOT dynamický
od 17:00 hod. 30 sek. * 100,- € 
REKLAMNÝ SPOT  statický
od 17:00 hod. 30 sek.  * 70,- €
REKLAMNÝ OZNAM
od 17:00 hod. 10 sek. * 30,- €

*Koeficient prepočtu ceny k dĺžke spotu: 

15 sek. 0,70 

20 sek. 0,80 

25 sek. 0,90

30 sek. 1,00

35 sek. 1,20

40 sek. 1,30

45 sek. 1,50 

Cena za vysielanie prezentácie obchodného partnera v publicistických reláciách bez DPH

Forma prezentácie Dĺžka Cena
KOMERČNÝ ROZHOVOR 1 min. 200,- €
SPONZORSKÝ ODKAZ      10 sek.  150,- € 
TELENÁKUP 3 – 6 min. 350,- € 

Cena za výrobu reklamy bez DPH

Forma reklamy
Rozsah
Cena
REKLAMNÝ SPOT  
statický
dynamický
30 sek.
30 sek.
od 200,- €
od 300,- €
REKLAMNÝ OZNAM
10 sek.
100,- €
KOMERČNÝ ROZHOVOR
1 min.
od 200,- €
Prezentačný film CD (originál)
10 min.
od 2000,- €
Prezentačné CD (ďalšia kópia)
10 min.
od 50,- €/ks
Iné služby na PC
1 hod.
od 50,- €/hod.

Každému klientovi môže byť poskytnutá individuálna zľava na základe množstevného balíka