Každé mesto v sebe ukrýva mnoho historických udalostí, zaujímavých miest a stavieb, na ktoré môžeme byť hrdí. V relácií Potulky mestom nazeráme do dávnych dôb, ktoré formovali naše mestá do dnešnej podoby.