1 826

Potulky mestom – História Medeného Hámru v Banskej Bystrici