1464

Potulky mestom – História Medeného Hámru v Banskej Bystrici