2 447

Potulky mestom – História Medeného Hámru v Banskej Bystrici