1 588

Potulky mestom – História Medeného Hámru v Banskej Bystrici