1 642

Potulky mestom – História Medeného Hámru v Banskej Bystrici