Umelci, uznávaní lekári, športovci, vedci. Jednoducho ľudia, ktorí sa vďaka svojmu nadaniu, pevnej vôli a úsiliu stali známi ďaleko za hranicami nášho regiónu. Skutočné osobnosti, ktoré vyrastali tesne pri nás, pred našou kamerou.