2 071

Osobnosti regiónu – Martina Hrašnová

Ženy zvyknú doma hádzať taniere. Táto žena však hádže kladivom. Dokonca za to zbiera aj medaily. Martina Hrašnová.