5 582

Osobnosti regiónu – Miroslav Bárdi

V cykle Osobnosti regiónu Vám predstavíme maliara Miroslava Bárdiho. Žije a pracuje v Malachove pri Banskej Bystrici. Viac ako 30 rokov odovzdával svoje maliarske zručnosti mladým študentom na Univerzite Mateja Bela. V súčasnosti sa venuje už iba vlastnej maliarskej tvorbe. Najviac ho baví maľovať v teréne, miluje krajinu v okolí Vysokých Tatier.