1 160

Osobnosti regiónu – Magda Matrtajová

Patrí k legendárnym hereckým osobnostiam nášho regiónu. Celý svoj profesionálny život prežila vo zvolenskom divadle. Naštudovala tu viac ako 200 postáv a suverénne tak vedie rebríček odohraných premiér. V roku 2007 získala Cenu Čestný MOTÝĽ za celoživotný prínos pre divadlo. Nedávno oslávila jubileum 80 rokov. Pani Magda Matrtajová.