3 606

Osobnosti regiónu – Igor Kovačovič

Rodák z Kokavy nad Rimavicou, tanečník, slovenský choreograf a kultúrno-osvetový pracovník. Svojou činnosťou sa natrvalo zapísal do dejín slovenskej etnografie aj folkloristiky. Je aj nositeľom celého radu ocenení. V roku 2008 mu prezident Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznameniane – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Igor Kovačovič.