2 377

Osobnosti regiónu – Alžbeta Pažáková

V Banskej Bystrici ju každý pozná ako tetu Betku. Naučila plávať viac ako 40 tisíc detí. Plaváreň sa stala jej druhým domovom a práca poslaním. Jej životným krédom je: Ži tak, aby si nikomu neublížil. Alžbeta Pažáková