648

Úprava rímskokatolíckeho cintorína v Banskej Bystrici