1 667

Potulky – Kostol Sv. Františka z Assisi na Ponikách