492

Symbol mesta v premenách času

Pri každom vstupe do mesta vás víta tabuľa s názvom a erbom. Ani Banská Bystrica nie je výnimkou. Jej erb za sebou skrýva dlhú históriu.