Mesto Banská Bystrica pozná účet za hospodárenie za minulý rok. Výsledkom je plusový zostatok takmer 2 milióny eur.