1 264

Potulky mestom – Stredoveké kachliarstvo

V meste pod Urpínom v 15. storočí existovalo niekoľko kachliarskych dielní. Pozostatky z nich vykopali archeológovia na viacerých miestach v meste. Dnes je časť nájdených kachlíc vystavená v Stredoslovenskom múzeu. Nechýba tu svetový unikát, kachlica s motívom milencov.

Najsledovanejšie na