1 168

Javiskové debatenie – Hudba – Poézia – Osobnosti

Diel s osobnosťou, ktorá je špičkou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku v celoštátnom meradle. O poetických podujatiach, ktoré sa konali a majú konať a tiež o výučbe mladých hereckých talentov a ich vzťahu k poézii ako takej. Hosťom je herec, pedagóg a majster umeleckého prednesu pán Juraj Sarvaš.