Vďaka teplému počasiu sa zvýšil aj nárast peľu v ovzduší. Alergici by mali byť preto na pozore.