591

Pokračovanie rekonštrukcie na zimnom štadióne