724

Pokračovanie rekonštrukcie na zimnom štadióne