768

Pokračovanie rekonštrukcie na zimnom štadióne