1 120

Nové bytovky na Fončorde

V Banskej Bystrici budeme mať nový bytový komplex. Súkromný investor ho postaví na Švermovej ulici, oproti THK. Byty by mali byť hotové budúci rok.