5 446

Za dedinou – Slovenská Ľupča

Ďalšou dedinou, ktorú sme navštívili je Slovenská Ľupča. Stretli sme tam veľa šikovných ľudí, ktorí nám ukázali čo to zo svojho života a predviedli nám aj čo to zo svojho umenia.