983

Esperanto- najľahší svetový jazyk

Nielen angličtinou sa môžete dorozumieť v rozličných krajinách po celom svete. V roku 1887 vznikol jazyk určený na jednoduché dorozumievanie sa v medzinárodnej komunikácii. Volá sa Esperanto.