1 786

Za dedinou – Tŕnie

Rodáci z Tŕnia nám porozprávali ako sa im žije a zaspomínali si na mladosť. Dokonca nám prezradili aj recept na lavórovicu či jedenástku.