848

Javiskové debatenie – Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky