2 728

Za dedinou – Trnavá Hora

Trnavá Hora sa skladá dnes už z troch obcí. Jedna je pod cestou, ďalšia nad cestou a tá tretia v lone prírody. V minulosti to vraj všetko bolo lepšie, rodinnejšie a zábavnejšie. Veď keď po záplavách zbierate ryby z lúk a polí radosť na tvári určite nesmie chýbať 🙂