4 359

Za dedinou – Tajov

V novom roku sme sa vybrali za ďalšou dedinou. Obec je rodiskom známych ľudí, ktorí sa preslávili po celom svete.