2 868

Za dedinou – Priechod

Najsledovanejšie v kategórii

2 066

Za dedinou – Malachov

1 723

Za dedinou – Heľpa

1 901

Za dedinou – Dobroč

4 258

Za dedinou – Tajov

3 283

Za dedinou – Dúbravica

Zobraziť viac videí z kategórie

V ďalšej časti relácie Za dedinou sme navštvili obec Priechod.  Jej obyvatelia odchádzali v minulosti za prácou do Ameriky.  Počas SNP bola vypálená Nemcami, bola to odplata za pomoc partizánom.