2 573

Za dedinou – Priechod

Najsledovanejšie v kategórii

1 748

Za dedinou – Kalište

3 521

Za dedinou – Očová

1 696

Za dedinou – Vígľaš

2 618

Za dedinou – Brusno

2 826

Za dedinou – Povrazník

Zobraziť viac videí z kategórie

V ďalšej časti relácie Za dedinou sme navštvili obec Priechod.  Jej obyvatelia odchádzali v minulosti za prácou do Ameriky.  Počas SNP bola vypálená Nemcami, bola to odplata za pomoc partizánom.