V  ďalšej časti relácie zo zákulisia sa dozviete, ktorého z našich kolegov už u nás v Hronke neuvidíte. No a porozprávame sa aj o tom ako vďaka vám stúpla sledovanosť našej televízie.