Obec Turecká bola niekedy vyhľadávaným miestom hlavne pre svoju lanovku, ukrytú v lone prírody. Dnes sa po svahu spúšťajú už len na krňačkách.