3 377

Za dedinou – Turecká

Obec Turecká bola niekedy vyhľadávaným miestom hlavne pre svoju lanovku, ukrytú v lone prírody. Dnes sa po svahu spúšťajú už len na krňačkách.

Najsledovanejšie na