1 721

Za dedinou – Heľpa

Tota Heľpa tota Heľpa to je šumné miesto. Preto sme sa tam vybrali v ďalšej časti relácie Za dedinou.