62

Zvolenské arborétum privítalo vtáčích poslov jari

Zažiť odchyt a krúžkovanie vtákov ale aj ich pozorovanie s poznávaním ich spevu. To všetko mohli návštevníci podujatia Vítanie vtáčích poslov jari. Podujatím sa otvorila aj návštevná sezóna arboréta Borová hora Technickej Univerzity vo Zvolene.