442

Nie všetci sú s kosením vo Zvolene spokojní

Približne pred mesiacom sme vás informovali o novom projekte, ktorý by mal vo Zvolene pomôcť včelám. Na vyhradených miestach je obmedzené kosenie. Obyvatelia mesta sú však preto pobúrení. Podľa nich sú trávnaté plochy neudržiavané a tráva vysoká.