Obec Tŕnie sa nachádza v okrese Zvolen. História obce je naozaj veľmi pestrá. Až natoľko, že zaujala 19tich autorov a odborníkov, ktorí sa rozhodli vytvoriť monografiu obce.