Čiastočné zatmenie Slnka prilákalo na námestie k Barbakanu desiatky Banskobystričanov. Tí na jeho pozorovanie použili skutočne kuriózne pomôcky.