Už pár dní sú rybári vo vytržení. 1. júna začala kaprová sezóna. Niektorí na svojom stanovišti trávia deň i noc.