Múzeum Slovenského národného povstania má tisíce zbierok. Pomocou nich sa môžeme dozvedieť viac o priebehu povstania, o bojoch partizánov a povstaleckej armády. Každý predmet má za sebou svoju históriu a cestu ako sa do Múzea dostal. My sme spolu s historikom Mariánom Uhrínom hľadali 3 najzaujímavejšie príbehy.