1 325

Vzácny historický oltár je opäť na svojom mieste na hrade Ľupča