596

Vzácny historický oltár je opäť na svojom mieste na hrade Ľupča