534

Špeciálna olympiáda v Banskej Bystrici

Približne 200 športovcov so zdravotným a intelektuálnym zhevýhodnením súťažili v meste pod urpínm v 6 športových disciplínach.