24 tajchov, ktoré sú zasadené v malebnej prírode v okolí Banskej Štiavnice, bolo vybudovaných v 18. storočí. Baníci v tom čase postavili neuveriteľné vodné dielo, ktoré prispelo k zaradeniu Štiavnice do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.