106

Výskum pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke pokračuje

Pracovný tím z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pokračuje v archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke. Od pondelka 17. júna sa tam začali realizovať terénne výkopové práce a teda sondáž protitankovej priekopy a betónového bunkra.

Najsledovanejšie na