707

Tureckú a Staré Hory ohrozujú lavíny

Lavíny ohrozujú obce neďaleko Banskej Bystrice. Na Starých Horách a v Tureckej platí 3. stupeň lavínového nebezpečenstva.