1 452

BOJUJÚ PROTI POTKANOM

V Banskej Bystrici sa začalo s jarnou deratizáciou. Tá sa robí v meste dvakrát za rok, aby sa predišlo premnoženiu hlodavcov.