Gymnazisti na Súkromnej škole v Lopeji dostali od svojho zriaďovateľa nové školské pomôcky. V utorok prvákom rozdali notebooky. Tie dostali žiaci, ktorí študujú informatiku.