124

Sládkovičova Radvaň 2022

Na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici sa konala krajská prehliadka v umeleckom prednese Sládkovičova Radvaň. Súťažili recitačné kolektívy a divadlá poézie.