Krytá plaváreň na Štiavničkach je už druhý týždeň pre verejnosť zatvorená. Dôvodom je každoročná údržba, kedy ju nečistia len zvnútra ale aj zvonku.