Blíži sa koniec roka a s ním aj ukončenie možnosti prevodu cenných papierov na Fond národného majetku. Slovenská pošta preto odporúča všetkým občanom, aby si ich prevod nenechávali na posledné dni v roku a využili možnosť ich bezplatného prevodu už teraz.