Na Španej Doline otvorili letnú sezónu. Najväčší záujem bol o banský prekop, ktorý pre verejnosť sprístupnili poprvý krát.