121

Čak si z Bystrici?

Gruntovať, cmiter, balamútiť či vecheť. To je len ukážka niektorých výrazov, ktoré nájdete v zbierke nárečových zvyklostí a podôb jazykového koloritu z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Ide už o tretie vydanie takejto zbierky, ktorú ako hovorí on sám narichtuval Dušan Klimo.