409

Projekt Elektroodpad-Dopad vzdeláva detí o ochrane prírody

Vo vzdelávacom centre v Zaježovej sa stretli deti z celého Slovenska. Školili sa v téme elektroniky, jej výroby, správneho používania triedenia a ekologickej likvidácie.